Motorferdsel i utmark - regelverk, søknadsskjema og kart

For å kunne ferdes med motorkjøretøy i og på barmark, så må det som regel søkes om dipensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Gjeldende lov og forskrifter finner du her, samt søknadsskjema og nødvendig kartverk som det også må vises til ved en eventuell søknad.

Lov, forskrift

Søknadsskjema

Skjema fyller du ut på nett, bruk personnummeret ditt og BankID når du åpner skjemaet. Når du fyller inn personnummeret ditt, vil dine opplysninger komme opp automatisk, de opplysningene kommer fra Det Sentrale Folkeregister: - Her finner du søknadsskjema for disp.

Disputvalget behandler søknadene

Det er disputvalget som behandler søkandene om kjøredisp, her ser du når de har møter.

Kart

Sekretær Čálli
Meahcástanlávdegoddi/Utmarksnemnda
Telefon 474 63 989

Adresse

Bredbuktnesvn. 6, 9520 Kautokeino/Guovdageaidnu