Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Aktuttberedskap i barnevernet

Barnevernet er også tilgjengelig etter vanlig arbeidstid og i helgene, da kan man kontakte barnevernsvakta

Barnevernsvakta har telefonnummer 459 16 677.

Når kan man ringe

Barnevernvakten vil derfor være bemannet fra kl.15.30 til neste dag kl.08.00 på hverdager. I helgene fra fredag kl.15.30 til mandag kl.08.00.

Akuttberedskap

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap.Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvakten skal sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og med offentlig ansatte/instanser. Alle kan varsle om en akuttsituasjon.

Samarbeid mellom Kautokeino og Karasjok

Kautokeino kommune samarbeider med Karasjok kommune om denne tjenesten, fra 1.januar 2019 har barneverntjenestene i Karasjok og Kautokeino felles beredskapsvakt utenom ordinær kontortid. Mer informasjon om tjenesten kan fås av barnevernet.

Mánáidsuodjalusfákta Barnevernvakta
Telefon 45 91 66 77

Adresse

Barnevernsvakta har telefonnummer 459 16 677.

Åpningstider

Man-fre. kl. 15:30-08:00
Helg, fre-man., kl. 15:30-08:00