Aktuttberedskap i barnevernet

Barnevernet er også tilgjengelig etter vanlig arbeidstid og i helgene, da kan man kontakte barnevernsvakta

Kontakt barneverntjenestens akuttberedskap 

Barnevernsvakta har telefonnummer 459 16 677.
 

Barnevernvakten er bemannet 

I hverdager: kl.15.30 til neste dag kl.08.00 . 
I helgene: fredag kl.15.30 til mandag kl.08.00.
 

Akuttberedskap har primæroppgaver i akutt situasjon

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvakten skal sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og med offentlig ansatte/instanser. Alle kan varsle om en akuttsituasjon.
 

Samarbeid mellom Kautokeino og Karasjok

Kautokeino kommune samarbeider med Karasjok kommune om denne tjenesten, fra 1.januar 2019 har barneverntjenestene i Karasjok og Kautokeino felles beredskapsvakt utenom ordinær kontortid. 

  Mer informasjon om tjenesten, kontakt barnevernet 

Mánáidsuodjalusfákta Barnevernvakta
Telefon 45 91 66 77

Adresse

Barnevernsvakta har telefonnummer 459 16 677.

Åpningstider

Man-fre. kl. 15:30-08:00
Helg, fre-man., kl. 15:30-08:00