Ledige stillinger i Kautokeino kommune

Vil du jobbe i Kautokeino? Her inne ser du de til enhver tid ledige stillingene i Kautokeino kommune.

- 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole - barnetrinnet. Søknadsfrist: 07.06.2022
- Assistent - 40% fast stilling. Søknadsfrist: 07.06.2022
- Pedagogisk leder i Máze barnehage - fast 100% stilling. Søknadsfrist: 07.06.2022
- Fastlegestilling. Søknadsfrist: 03.06.2022
- Fastlege - vikariat. Søknadsfrist: 03.06.2022
- Prosjektmedarbeider 3-årig engasjement i 100% stilling. Søknadsfrist: 27.05.2022

 

 

   

Hvorfor søke jobb i Kautokeino?

Finn mange gode grunner til å flytte hit, bo og jobbe i Kautokeino.