Disputvalgets møtedatoer

Disputvalget har møter jevnt utover året. 

Møter i 2022:

25.01

26.07

08.02

11.08

01.03

30.08

29.03

13.09

28.04

04.10

10.05

25.10

24.05

08.11

07.06

29.11

22.06  24.06

13.12

12.07

 

 

Møteplan for 2023 kommer etter første møtet i 2023.