Kautokeino kommunes kulturfond

Formålet er at kulturfondet skal bidra til at kultur- og opplevelsesnæringen blir en utviklingsfaktor i kommunen, og at den skal bidra til bolyst, positiv identitet og god samfunnsutvikling.

Retningslinjer for Kautokeino kommunes kulturfond (PDF, 105 kB)

Søknadsskjema (PDF, 160 kB)

Digital søknadsskjema

 

Digitalt rapporteringsskjema