SFO i Kautokeino kommune

SFO er først og fremst barnas fritidsarena. SFO har ikke fagplaner eller pensum.  Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst, utvikling og sosialisering. Lek har derfor en sentral plass i hverdagen på SFO. Lek gir barna venner, utfordringer, motgang, øving i å takle konflikter, glede humor og mulighet til å bearbeide opplevelser og følelser. I Kautokeino kommune tilbys de SFO plasser både i Kautokeino og i Máze

 

SFO ligger i samme bygningsmasse som barneskolen i Kautokeino, i den såkalte B-fløya, hvor småtrinnet også er lokalisert. Dette gjør det enkelt for barna som får dette tilbudet. At man fysisk er samme sted har også positiv betydning for samarbeidet mellom skole og SFO. I Máze er tilbudet samlokalisert med Máze barnehage.

Åpningstider

SFO har åpent alle hverdager om morgenen fra kl 07:45 – 08:30. Lærerne tar over ansvaret for elevene ved skolestart. Om ettermiddagene starter SFO umiddelbart etter skoleslutt. Det vi si oppstart tirsdag og torsdag kl 14:30. Onsdag Kl 12:30. Mandag og fredag fra 07:45 til 16:15. SFO stenger hver dag kl 16:15. Vi krysser inn barna når de kommer til oss etter skoletid og krysser dem ut når de blir hentet om ettermiddagen. SFO følger skoleruta, dvs når skolen har fri har SFO fri.

Ta kontakt med SFO

Se her til høyre for kontaktinformasjon. SFO har en daglig leder og to assistenter. 2017/2018 har man ca. 20 barn i tilbudet. SFO tilbudet skje i et samarbeid med Máze barnehage, der fungerer barnehagestyrer som leder for SFO.

Hvem er SFO tilbudet til?

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. - 4. klasse. Tilbudet gjelder også eldre elever dersom spesielle forhold tilsier behov for plass. Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter, sosial læring og omsorg (ref. Kommunale retningslinjer).

Plass, søknadsfrist og opptak

SFO-plass gis for ett skoleår om gangen. Søknadsfrist er 1.mai. Hovedopptak skjer i løpet av siste halvdel av mai. Opptak kan også skje i løpet av skoleåret.Hvis det er plass, kan skolefritidsordningen ta imot barn for kortere perioder. Hvis det er plass, kan det også” kjøpes” dagsopphold. Dette framkommer av vedtekter for SFO. Søknadsskjema finner du på denne siden, både for ny plass eller endring, eller søknad om permisjon eller utmeldelse.

Hvor mye koster SFO plass?

Det finner du ut av på denne siden.

 

SAÁO SFO
Telefon 92 26 69 10
Máze mánáidgárdi/barnehage SAÁO/SFO
Telefon 40 03 52 03

Åpningstider

Geahčá ártihkala/Se i artikkelen