SFO i Kautokeino kommune

Kautokeino kommune tilbyr skolefritidsordnings (SFO) plasser både i Kautokeino og i Máze.

SFO- barnas fritidsarena

SFO er først og fremst barnas fritidsarena. SFO har ikke fagplaner eller pensum. Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst, utvikling og sosialisering. Lek har derfor en sentral plass i hverdagen på SFO. Lek gir barna venner, utfordringer, motgang, øving i å takle konflikter, glede humor og mulighet til å bearbeide opplevelser og følelser. 

SFO barn ved bål - Klikk for stort bildeSFO barn ved bål SFO

 

Hvor er SFO?

SFO er på Kautokeino skole, småskoletrinn avdelingen. Dette gjør det enkelt for barna som får dette tilbudet. At man fysisk er på samme sted har også positiv betydning for samarbeidet mellom skole og SFO.
I Máze er tilbudet samlokalisert med Máze barnehage.

Åpningstider

SFO har åpent alle hverdager om morgenen fra kl. 07:45 – 08:30. Lærerne tar over ansvaret for elevene ved skolestart. Om ettermiddagene starter SFO umiddelbart etter skole slutt. 
Det vi si oppstart tirsdag og torsdag kl. 14:30. 
Onsdag kl. 12:30. 
Mandag og fredag fra kl. 07:45 til 16:15. 
SFO stenger hver dag kl. 16:15. 

Vi krysser inn barna når de kommer til oss etter skoletid og krysser dem ut når de blir hentet om ettermiddagen. 

Kommunestyret har i sak 64/12 endret vedtakene for SFO ved Kautokeino skole, slik at SFO følger skoleruta, det vil si at når det er skolefri er SFO stengt.

Hvem er SFO tilbudet til?

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. - 4. klasse. Tilbudet gjelder også eldre elever dersom spesielle forhold tilsier behov for plass. Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter, sosial læring og omsorg (ref. Kommunale retningslinjer).

Plass, søknadsfrist og opptak

SFO-plass gis for ett skoleår om gangen. 
Søknadsfrist er 1.mai. 
Hovedopptak skjer i løpet av siste halvdel av mai. Opptak kan også skje i løpet av skoleåret. 
Hvis det er plass, kan skolefritidsordningen ta imot barn for kortere perioder. Hvis det er plass, kan det også” kjøpes” dagopphold. 
Dette framkommer av vedtekter for SFO.
 

Søknads skjema

Søknadsskjema finner du på denne siden, både for ny plass eller endring, eller søknad om permisjon eller utmeldelse.


Hvor mye koster SFO plass?

Fra 1. august 2023 blir det innført gratis skolefritidsordning for elever i 1. og 2. årstrinn.

Egenandel: kr. 1800,- pr. måned.
Kost: 200,- pr. barn pr. måned.

For elever i 1. og 2. trinn er SFO tilbudet gratis, de betaler kun for kost.
 

Les mer om endringer og nyheter

Les mer om endringer og nyheter på Utdanningsdirektoratets nettside

 

SFO barn på isen - Klikk for stort bildeSFO barn på isen SFO
SAÁO SFO
Telefon 92 26 69 10
Máze mánáidgárdi/barnehage SAÁO/SFO
Telefon 40 03 52 03

Åpningstider

Geahčá ártihkala/Se i artikkelen