Kautokeino kommune ønsker god dialog og medvirkning i arbeidet med ny skole. 

I uke 3 gjennomføres samspillsmøter mellom Kautokeino kommune (byggherre), entreprenør/arkitekt og brukere av skolene.

Ordfører og entreprenør signerer avtale

Et enstemmig kommunestyre vedtok i dag at man går videre med detaljplanlegging av den nye skolen i Kautokeino sentrum. Endelig vedtak om bygging kan gjøres i juni, når detaljprosjekteringen er ferdig.

Juryen har kåret prosjektet «Naturen lærer oss|Luondu oahpaha» som vinner i konkurransen om nytt skolebygg i Kautokeino sentrum. Kommunestyret skal behandle juryens innstilling på møtet 17. desember.