Anna Margrethe B. Hætta er ansatt ved det som blir den største samiskspråklige skolen som finnes, når Kautokeino barne- og ungdomsskole slås sammen fra høsten av. Skolen vil ha rundt 350 elever, der 95% har samisk som førstespråk og undervisningsspråk i alle fag.

Skolefritidsordninga (SFO) har flyttet til ungdomshuset.

  

I Kautokeino vil vi at alle skal ha det fint på skolen. Skolen skal legge til rette for læring og trivsel. Elevene skal oppleve undervisningen som meningsfull og relevant. Den nye skolen skal være en skole for alle.

Observante innbyggere har lagt merke til at det er kommet flere store søppelkontainere til skolene i sentrum. Dette betyr at det praktiske arbeidet knyttet til ny skole og midlertidige lokaler nå er i gang.

Formannskapet vedtok 9. mars 2021 å legge detaljregulering Kautokeino skole ut til offentlig ettersyn.

Elevtall og dimensjonering i ny skole og midlertidig skole

Kommuneadministrasjonen har nå utredet alternativer for midlertidig skole, og sender saken over til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret. Brukerne ble invitert til medvirkning gjennom formelle samarbeidsorgan. De har vist stort engasjement, og kommunen har fått inn mange høringsuttalelser i saken.

I mai 2021 vedtar kommunestyret sannsynligvis om det skal bygges ny skole eller ikke. Om de sier ja, så er det det endelige vedtaket, som betyr at ny grunnskole i Kautokeino sentrum vil stå ferdig om to år.

Hvor skal elever og ansatte være når gamleskolen rives og den nye skolen bygges? Problemstillingen skal opp til behandling i kommunestyremøtet i april.

Foreldre, elever og lærere har denne uken selv fått fortelle arkitektene akkurat hvordan de vil at den nye grunnskolen i Kautokeino skal bli.