Handlingsplan trygg i Kautokeino 2018-2023

Handlingsplan: Hvordan oppdage, bekjempe og forebygge vold i nære relasjoner.

Godkjent av kommunestyret 14.06.2018.

Doaibmaplána oadjebas Guovdageainnus 2018-2023 (PDF, 2 MB)

NB! Kun på samisk.