Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Melding om vedtak – Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune

Kommunestyret i Kautokeino kommune har i møte, den 28.10.2021, fastsatt snøskuterløyper i Kautokeino kommune.

Vedtak, og sakens dokumenter, finner du nedenfor:
 Saksframlegg og kommunestyrets vedtak 28.10.2021 (PDF, 127 kB)

Forskrift om kjøring med snøskuter fastsatte løyper (PDF, 157 kB)

Løypekart 28.10.2021 (PDF, 675 kB)

Rapport: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Kautokeino kommune (PDF, 283 kB)

Utredningsdokument (PDF, 5 MB)

Varsel om oppstart (PDF, 202 kB)

Merknadsbehandling til varsel om oppstart (PDF, 257 kB)

Melding om offentlig ettersyn, første gang (PDF, 274 kB)

Merknadsbehandling offentlig ettersyn, første gang (PDF, 343 kB)

Melding om offentlig ettersyn, andre gang (PDF, 274 kB)

Merknadsbehandling offentlig ettersyn, andre gang (PDF, 191 kB)

Kommunens vedtak kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage sendes sendes skriftlig til e-post@kautokeino.kommune.no  eller Kautokeino kommune, Teknisk enhet, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino.