Rabas virggit ja almmolaš ohcciidlisttut

Háliidatgo bargat Guovdageainnus?

Manne ohcat barggu Guovdageainnus?

Dáppe gávnnat buriid ákkaid fárret deike, orrut ja bargat Guovdageainnus.

 

Háliidat go bargat Guovdageainnu suohkanis?

Guovdageainnu suohkan almmuha rabas virggiid Jobbnorge.no neahttasiidui.

Dasa lassin gávnnat rabas virggiid Guovdageainnu suohkanis NAV arbeidsplassen.no neahttasiiddus, doppe gávnnat maid eará rabas virggiid suohkanis. 

 

Almmolaš ohcciidlisttut

Dás gávnnat almmolaš ohcciidlisttuid suohkana almmuhuvvon rabas virggiide. Váldonjuolggadus lea ahte ohcciidlisttut galget almmuhuvvot 3 beaivvi maŋŋel ohcanáigemeari.