Rabas virggit Guovdageainnu suohkanis

Háliidatgo bargat Guovdageainnus? Dás ilbmet rabas suohkanlaš virggit ohcamis dađistaga.

- Buohccidivššár - 100% fásta virgi - Dearvvašvuohta ja fuolahus. Ohcanáigemearri: 24.06.2022
- Geassebargit - Dearvvašvuođa ja fuolahusa ovttadat. Ohcanáigemearri: 24.06.2022
- Dearvvašvuođafágabargit Máze orrun- ja bálvalusguovddážii. Ohcanáigemearri: 04.07.2022
- 100 % fásta oahpaheaddji/earenoamašpedagoga Guovdageainnu skuvlii - mánáidskuvlla dássái. Ohcanáigemearri: 08.07.2022
- Ossodatjođiheaddji Guovdageainnu skuvllas. Ohcanáigemearri: 08.07.2022

 

 

Manne ohcat barggu Guovdageainnus?

Dáppe gávnnat buriid ákkaid fárret deike, orrut ja bargat Guovdageainnus.