Kulturfondets søknadsfrist nærmer seg

For søknader over kr 30 000,- er det søknadsfrist 1.juni

Formålet er at kulturfondet skal bidra til at kultur- og opplevelsesnæringen blir en utviklingsfaktor i kommunen, og at den skal bidra til bolyst, positiv identitet og god samfunnsutvikling.

For søknader over kr 30 000,- er det to søknadsfrister i året; 1. januar og 1. juni. Tildeling besluttes av formannskapet i Guovdageainnu suohkan etter anbefaling av kommunedirektøren.

Søknader under kr 30 000,- behandles og tildeles fortløpende. 

 

Retningslinjer for Kautokeino kommunes kulturfond  (PDF, 105 kB)

Søknadsskjema i PDF-format (PDF, 160 kB)

Digital søknadsskjema