Kautokeino og Karasjok kommune har underskrevet samarbeidsavtale

Formålet med denne intensjonsavtalen er å se på mulighetene et samarbeid vil gi for å sikre gode og likeverdige kommunale tjenester til innbyggerne i begge kommunene

Ordførerne underskrev avtalen i Jergul 16.05.2023. Ivaretakelse og utvikling av samisk språk, kultur og interesser er spesielt viktig for kommunene og et utvidet samarbeid av både strategisk og operativ karakter vil kunne styrke dette. Avtalen kan du lese her (PDF, 198 kB).