Eiendomsskattesedler 2024

Kautokeino kommune har nå sendt ut eiendomsskattesedler.

Kautokeino kommune har sendt ut skattesedler i løpet av februar 2024 med informasjon om gjeldende takst for 2024 og utover.

Et lite rødt hus på en bakketopp - Klikk for stort bilde

 

Eiendomskatteseddelen inneholder informasjon om hvordan Kautokeino kommune har beregnet eiendomsskatten for din eiendom. Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser hvor mye eiendomsskatt som skal betales per år for hele eiendommen. Kommunestyret har i sak 64/20 vedtatt at eiendomsskatt skal betales sammen med kommunale avgifter.

Hvordan blir eiendomsskattesedlene sendt ut?

  • Innbyggere som har digipost eller e-boks vil finne skatteseddelen sin her
  • Innbyggere som har reservert seg mot å motta elektronisk post fra det offentlige vil få skatteseddelen i posten
  • Øvrige innbyggere vil motta skatteseddelen i Altinn

Vi oppfordrer alle til å lese brev fra oss digitalt. Dere mottar brevet raskere og vi sparer portoutgifter.

Her kan du lese mer om eiendomsskatt.

 

Skatteliste 2024 - offentlig godkjenning (PDF, 515 kB)

 

Har du spørsmål ta kontakt med Kautokeino kommune på
e-post@kautokeino.kommune.no eller tlf.: 78 48 71 00