Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Máze

Kommunestyret vedtok i møte den 27. oktober 2022 oppstart av planarbeider med kommunedelplan for Máze etter reglene i plan- og bygningslovens § 11-12.

Frist for å gi uttalelse til oppstart settes til 13. februar 2023.

Sakens dokumenter finner du her: