Guovdageainnu suohkan oažžu jearaldagaid álbmogis movt sii sáhttet láhttet dán korona-virus oktavuođas.

Mii geahččalit buot buoremus lági mielde vástidit, ja čohkket jearaldagaid ja min vástádusaid dása

Almmuhan 01.04.2020

Guovdageainnu suohkanis lea fágarasttildeaddji joavku gos leat mielde suohkana psykologat, dearvvašvuođastašuvdna, PPT ja mánáidsuodjalus.

Almmuhan 30.03.2020

NAV informerer om at de nå kan utbetale forskudd av dagpenger og at de har kapasitet til å gjøre dette raskt. 

Almmuhan 27.03.2020

Kautokeino kommune har de siste ukene jobbet mot forskjellige aktører for å få oversikt over hvilke tiltak som vi kan forvente oss, og hvordan de vil kunne treffe våre bedrifter. Kommunen, i lag med kommunens omstillingsorganisasjonen Ovddos, Sápmi næringshage og NAV er klare til å hjelpe bedriftene med å søke midler fra de forskjellige tiltakspakkene.

Almmuhan 27.03.2020

Dál leat gollan guokte vahku maŋŋel go ráđđehus mearridii giddet eanas oasi Norggas. Movt dat manná?

Almmuhan 27.03.2020

De lahkona mánáidgárdesaji ohcanáigemearri. Jus čakčii dárbbašat mánáidgárdesaji, de galggat ohcat dál.

 

Almmuhan 26.03.2020

Skuvla lea doallan mielmearrideamičoahkkima ja digaštallan dili Guovdageainnus. 

Almmuhan 26.03.2020

Guovdageainnu suohkanis leat váldán dán rádjái badjelaš 40 iskkosa, ja dál lea vuosttaš iskkosboađus mii čájeha dávdda.

Almmuhan 24.03.2020

Guovdageainnu dearvvašvuođastašuvdna lea čohkken veahá dieđuid álbmogii.

Almmuhan 24.03.2020

Helsenorge bivdá olbmuid dieđihit Álbmotdearvvašvuođainstituhttii jus leat vásihan alddiineaset dahje iežaset mánáin nuorat go 16 jagi dávdamearkkaid mat sáhttet boahtit koronavirusa dihte.