Almmuhan 09.04.2021

Guovdageainnu suohkan lea ain njoammudávdda haga ja koronaboahkuheapmi lea sirdojuvvon LES-vissui.

Almmuhan 07.04.2021

Cuoŋománnu 15. b. sáhtát dieđihit giđđaloddemii Guovdageainnus.

Almmuhan 30.03.2021

Guovdageainnu suohkan geige jahkásaččat áŋggirdeaddjirámi olbmuide gullevaččat Guovdageainnu suohkanii. Dal bivdit álbmogis evttohusaid Áŋggirdeaddjirápmái 2020.

Almmuhan 26.03.2021

Ráđđehus lea mearridan ođđa láhkaásahusmearriduvvon njuolggadusaid mat leat doaimmas 25.03 rájes. Guovdageainnus ii leat oktiige njommon Covid-19 min dieđuid mielde ja mii joatkit boahkuhemiin.

Almmuhan 25.03.2021

Suohkanvissui lea dál boahtán ođđa uksatelefovdna olgouksii.

Almmuhan 19.03.2021

Min dieđuid mielde ii leat oktage gii lea covid-19 positiiva suohkanis.

Almmuhan 18.03.2021
Beassášvuonccecivga ja njoammil

Ođastuvvon: 25.03.2021.

Dáppe sáhtát lohkat ráđđehusa beassášávžžuhusaid ja láhkaásahusmearriduvvon njuolggadusaid.Guovdageainnu suohkan hástá buot beassášgussiid váldit koronaiskosa.

Almmuhan 17.03.2021

"Dievddut dearvvašvuođas" lea prošeakta mas suohkan lea mielde rekrutterendihte dievdoolbmuid dearvvašvuođasuorgái. Dan oktavuođas leat ozus 25-55 jahkásaš dievdduid.

Almmuhan 16.03.2021

Áicavaš ássit leat mearkkašan ahte leat boahtán eambbo stuora ruskakontainerat skuvllaid lusa. Dat mearkkaša ahte dat praktihkalaš bargu mii lea čatnon ođđa skuvlii ja gaskaboddosaš oahppolanjaide lea boahtán johtui.    

Almmuhan 12.03.2021

Guovdageainnu suohkan ii láigot visttiid priváhta doaluide njukča- ja cuoŋománu