Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ovdagoddi lea mearridan ođđa luoddanamaid Guovdageainnu suohkanis

Cuoŋománu 25. beaivvi 2023 mearridii ovdagoddi ođđa luoddanamaid Guovdageainnu suohkanii. 

Čuovvovaš luottat ožžo nama ovdagotti mearrádusa mielde: 

Luoddačilgehus

Mearriduvvon luoddanamma

Luodda fylkkaluottas Ávžžis Turibáktái

Nuortaluohkká

Luodda bajásguvlui nuortabeale Ávžejoga šalddi rájes Ávžžis 

Nikolasboldni

Luodda šalddi rájes Vuolle-Mázes Čievramiellái

Čievramielleluodda

Luodda ásodatbáikki birra Vuolle-Mázes

Mielleguolbban

Fylkesveien fra kryss mot E45 i Badje-Máze til Hirsaluohkká videre opp mot E45

Mázeluodda

Fylkkaluodda Máze rámbuvrra rájes vulos Ruogonjárgga guvlui

Vuolle-Máze

Luodda oarjjabeale eanu badje-Mázes gitta Mázejoga oivošii

Reatkáluodda

Čohkadievvá ásodatbáiki

Čohkadievvá

Čudejohka ásodatbáiki

Čuđejohka

Guhkesluokta ásodatbáiki

Guhkesluokta

Luodda Biedjovággeluottas vulos Madam Bongo duottarstohpui

Stuorajávrreluodda

Luodda Biedjovággeluottas vulos Goaskinnjavi guvlui

Goaskinnjavveluodda

Luodda Goaskinnjavveluottas vulos Čunovuohppái

Čunovuohpeluodda

Luodda RV92 rájes lulásguvlui orrunviesuide Gárggoluobbalis

Gárggoluoppal

Davábeale luodda Hánnomaras industriijaguovllus

Rávgošluodda

Oarjjabeale luodda Hánnomaras industriijaguovllus

Gurgeluodda

Luodda Láhpoluobbala ásodatbáikái

Láhpoluoppalluodda

Luodda RV92 rájes vulos Láhpojoga oivošii 

Láhpoluoppaloaivvuš

Luodda E45 rájes vulos Skuvlavuohppái

Skuvlavuohppeluodda

Luodda E45 rájes vulos Mieronjavvái

Mieronjavvi

Suohpatluohkká ásodatbáiki

Suohpatluohkká

Suoidnerohtu ásodatbáiki

Suoidnerohtu

Luodda Sutnjui RV92 rájes

Suotnju

Luodda fylkkaluottas Ákšomuotkkis viesuid guvlui lulábeale Ákšojávrri 

Ákšomuotki

 

Áššedokumeanttat:

Áššečilgehus ja ovdagotti mearrádus (PDF, 3 MB)

 

Suohkan lea mearrádusa mielde registreren buot luoddanamaid matrikkelii ja kártii. Luoddanamat oidnojit dađi mielde buot kártabálvalusain ja navigašuvdnavuogádagain. 

Buohkat geain leat čujuhusárvvolaš huksehusat (viesut, astoáiggeviesut, ealáhushuksehusat) ožžot čálalaš mearrádusa ođđa čujuhusa birra. Dát lea stuora bargu, ja sáhttá váldit máŋga vahkku ovdalgo buohkat ožžot čujuhusmearrádusa.