Offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for Máze

Formannskapet har i møte den 30. august 2022 vedtatt å legge ut planprogram for kommunedelplan for Máze til offentlig ettessyn.

Høringsfristen er satt til 13. februar 2023.

Sakens dokumenter: