Muittuhus kulturskuvllas

Kulturskuvlla dieđihanáigemearri čavčča doaimmaide lea geassemánu 10. beaivvi 2021.

Dieđiheapmi

Guovdageainnu ja Máze kulturskuvla álgá fas borgemánu 31. Beaivvi. Dieđihanáigemearri lohkanbajesadjái dahje bistevaš jahkásašsadjái lea geassemánu 10. Beaivvi.

Loga eambbo fálaldagaid birra kulturskuvlla neahttasiidduin.