Áigeguovdil
Almmuhan 20.06.2018

Ođđa ruovttusiidui leat bidjon muhtin digitála giellareaiddut mat galget geahpidit, veahkehit ja buoridit siidduid geavaheami, geavaheddjiide.

Almmuhan 18.06.2018

Suohkanis oaččut dál muhtun bálvalusaid justte goas ja gos háliidat: Ovdamearkka dihte dihtoriin iežat ruovttus sotnabeai-eahkeda dahje iPhone:ain ealloravddas scootersealgge nalde iđitija.

Almmuhan 14.06.2018

Loga sátnejođiheaddji vuosttaš čállosa ieža siidui suohkana ruovttusiiddus. Čálus lea dieđusge ođđa neahttasiidu birra. Dás oainnát čállosa.

Almmuhan 14.06.2018

Guovdageainnu suohkan berošta láhčit dili dálá ja ođđa ealáhusaide suohkanis. Ovttasdoaimma ja oktasaš ulbmilnjulgejuvvon barggu bokte, huksejuvvon áŋgirvuođa, ilu ja movtta nala, galgá Guovdageainnu servodat viidásit ovdánahttojuvvot ja boahtit ovdan geasuheaddjin, sihke orrunbáikin ja arenan fitnodatásahemiide.