Løypestatus

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper i kommunen som er åpne.

Skuterløypene åpnes fortløpende etter merking. Når en løype er merket annonseres åpningen på kommunens hjemmeside. Merkede løyper er ikke åpen for ferdsel før de er annonsert åpnet på hjemmesiden.

Dersom du ønsker å kjøre utenom løypenettet må du søke dispensasjon. Søknadsskjema finnes her.
Søknadsskjema dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
HUSK! LEGG VED KART

   

 

Skuter vuodja/Skutertur - Klikk for stort bildeSkuter vuodja/Skutertur Aslak Mikal Mienna

  

 

Lov og forskrift

Motorferdselloven

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Søknad om dispensasjon

Skjemaet må fylles ut på Internett, du benytter deg av ditt personnummer og BankID når det logges inn. Ved utfylling, når du legger inn ditt personnummer, så vil din informasjon dukke opp automatisk, opplysningene hentes fra Det Sentrale Folkeregisteret som er integrert i skjemaet. Utmarksnemda behandler søknader.
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. LEGG VED KART

Vi oppfordrer alle til å hente kart fra kommunekart.com, du finner skuterløyper også der.

Løypestatus

Løypestatus
Status Løype Fra - Til
ÅPEN Løype 1 (PDF, 734 kB) Kautokeino - Gálaniitu
ÅPEN Løype 2 (PDF, 2 MB) Kautokeino - Geađgejávri
STENGT Løype 3 (PDF, 264 kB) Šihččajávri-krysset - Suolojávri
STENGT Løype 4 (PDF, 2 MB) Siebe - Šihččajávri
ÅPEN Løype 5 (PDF, 250 kB) Kautokeino - Nammájávri
ÅPEN Løype 6 (PDF, 388 kB) Geaidnovuohppi - Gurrabuolžžajávrrit
ÅPEN Løype 7 (PDF, 962 kB) Láhpoluoppal - Goddebuolžžat
ÅPEN Løype 8 (PDF, 412 kB) Láhpoluoppal - Gaiba
ÅPEN Løype 9 (PDF, 987 kB) Máze - Rágesluoppal
ÅPEN Løype 10 (PDF, 405 kB) Máze - Suotnju
ÅPEN Løype 11 (PDF, 290 kB) Habatjávri - Bienneroavvi
ÅPEN Løype 12 (PDF, 397 kB) Kautokeino - Áltevárvuolejávri
ÅPEN Løype 14 (PDF, 391 kB) Ándarjávri - Ávževuopmi
ÅPEN Løype 15 (PDF, 446 kB) Kautokeino - Šuoššjávri
ÅPEN Løype 16 (PDF, 350 kB) Hánnojávri - Biedjovággi
STENGT Løype 17 (PDF, 404 kB) Biedjovággi - Čárajávri
ÅPEN Løype 18 (PDF, 398 kB) Kautokeino - Čárajávri
ÅPEN Løype 19 (PDF, 365 kB) Mieron - Geašjávri
ÅPEN Løype 20 (PDF, 275 kB) Stálonjavvi - Løype 19
ÅPEN Løype 21 (PDF, 322 kB) Máze - løypekryss Duolbavárri
ÅPEN Løype 22 (PDF, 341 kB) Stuoraoaivi - Čárajávri
ÅPEN Løype 23 (PDF, 395 kB) Biittohašjávri - Roggejávri
ÅPEN Løype 25 (PDF, 379 kB) Suolovuopmi - Ávžejávri
ÅPEN Løype 26 (PDF, 408 kB) Løypekryss Duolbavarri - Suolovuopmi fjellstue
ÅPEN Løype 27 (PDF, 307 kB) Gáhkkorjávri - Vanasjávri
ÅPEN Løype 28 (PDF, 250 kB) Njallajávri - Ávži

GPX-fil

De nye løypene er ikke kjørt opp med GPS enda og det kan derfor være noe avvik mellom data og de merkede løypene.

SKUTERLØYPER (GPX, 2 MB)

Skuterløyper i Kautokeino sentrum

Skuterløyper sentrum (PDF, 774 kB)

 

Skuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter - Klikk for stort bildeSkuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter Aslak Mikal Mienna