Løypestatus

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper i kommunen som er åpne.

Kommunen vil offentliggjøre på kommunens hjemmeside når skuterløyper blir åpnet, og påpeker at selv om løypene er merket, så vil ikke disse være åpen for ferdsel før kommunen har annonsert disse for åpnet.

Dersom du ønsker å kjøre utenom løypenettet må du søke dispensasjon. Søknadsskjema finnes her.
Søknadsskjema dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
HUSK! LEGG VED KART

   

Skuter vuodja/Skutertur - Klikk for stort bildeSkuter vuodja/Skutertur Aslak Mikal Mienna   

Lov og forskrift

Motorferdselloven

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Søknad om dispensasjon

Skjemaet må fylles ut på Internett, du benytter deg av ditt personnummer og BankID når det logges inn. Ved utfylling, når du legger inn ditt personnummer, så vil din informasjon dukke opp automatisk, opplysningene hentes fra Det Sentrale Folkeregisteret som er integrert i skjemaet. Utmarksnemda behandler søknader.
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. LEGG VED KART

Vi oppfordrer alle til å hente kart fra kommunekart.com, du finner skuterløyper også der.

Løypestatus

Løypestatus
Status Løype Fra - Til
STENGT Løype 1 (PDF, 734 kB) Kautokeino - Gálaniitu
STENGT Løype 2 (PDF, 2 MB) Kautokeino - Geađgejávri
STENGT Løype 3 (PDF, 264 kB) Šihččajávri-krysset - Suolojávri
STENGT Løype 4 (PDF, 2 MB) Siebe - Šihččajávri
STENGT Løype 5 (PDF, 250 kB) Kautokeino - Nammájávri
STENGT Løype 6 (PDF, 388 kB) Geaidnovuohppi - Gurrabuolžžajávrrit
STENGT Løype 7 (PDF, 962 kB) Láhpoluoppal - Goddebuolžžat
STENGT Løype 8 (PDF, 412 kB) Láhpoluoppal - Gaiba
STENGT Løype 9 (PDF, 987 kB) Máze - Rágesluoppal
STENGT Løype 10 (PDF, 405 kB) Máze - Suotnju
STENGT Løype 11 (PDF, 290 kB) Habatjávri - Bienneroavvi
STENGT Løype 12 (PDF, 397 kB) Kautokeino - Áltevárvuolejávri
STENGT Løype 14 (PDF, 391 kB) Ándarjávri - Ávževuopmi
STENGT Løype 15 (PDF, 446 kB) Kautokeino - Šuoššjávri
STENGT Løype 16 (PDF, 350 kB) Hánnojávri - Biedjovággi
STENGT Løype 17 (PDF, 404 kB) Biedjovággi - Čárajávri
STENGT Løype 18 (PDF, 398 kB) Kautokeino - Čárajávri
STENGT Løype 19 (PDF, 365 kB) Mieron - Geašjávri
STENGT Løype 20 (PDF, 275 kB) Stálonjavvi - Løype 19
STENGT Løype 21 (PDF, 322 kB) Máze - løypekryss Duolbavárri
STENGT Løype 22 (PDF, 341 kB) Stuoraoaivi - Čárajávri
STENGT Løype 23 (PDF, 395 kB) Biittohašjávri - Roggejávri
STENGT Løype 25 (PDF, 379 kB) Suolovuopmi - Ávžejávri
STENGT Løype 26 (PDF, 408 kB) Løypekryss Duolbavarri - Suolovuopmi fjellstue
STENGT Løype 27 (PDF, 307 kB) Gáhkkorjávri - Vanasjávri
STENGT Løype 28 (PDF, 250 kB) Njallajávri - Ávži

GPX-fil

De nye løypene er ikke kjørt opp med GPS enda og det kan derfor være noe avvik mellom data og de merkede løypene.

SKUTERLØYPER (GPX, 2 MB)

Skuterløyper i Kautokeino sentrum

Skuterløyper sentrum (PDF, 774 kB)

Skuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter - Klikk for stort bildeSkuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter Aslak Mikal Mienna