Løypestatus

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper i kommunen som er åpne.

Skuterløypene åpnes fortløpende etter merking. Når en løype er merket annonseres åpningen på kommunens hjemmeside. Merkede løyper er ikke åpen for ferdsel før de er annonsert åpnet på hjemmesiden.

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som fortsatt vil være åpne i Kautokeino kommune, også etter 04.05.2024.

 

Dersom du ønsker å kjøre utenom løypenettet må du søke dispensasjon. Søknadsskjema finnes her.
Søknadsskjema dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
HUSK! LEGG VED KART

 

Skuter vuodja/Skutertur - Klikk for stort bilde Aslak Mikal Mienna

  

 

Lov og forskrift

Motorferdselloven

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

GPX-fil

SKUTERLØYPER (GPX, 2 MB)

Skuterløyper i Kautokeino sentrum

Skuterløyper sentrum (PDF, 774 kB)

 

Skuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter - Klikk for stort bilde Aslak Mikal Mienna