Høring angående friluftslivskartlegging i Kautokeino kommune

Kautokeino kommune har nå kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. Tiden er kommet for kvalitetssikring av innsamlet kunnskap, via høring, og du kan sjekke «dine områder».

Høring angående friluftslivskartlegging i Kautokeino kommune

Kautokeino kommune har nå kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. Tiden er kommet for kvalitetssikring av innsamlet kunnskap, via høring, og du kan sjekke «dine områder».

Kommunen vil ha innspill på følgende:

  • Har de kartlagte områdene rett navn, eller vet du av navn som ville være mer dekkende?
  • Gir områdebeskrivelsen rett bilde av områdets bruk?
  • Dekker de kartlagte områdene rett område, er grensene satt riktig, i forhold til friluftslivsbruken?

 

Hvordan sende inn høringsinnspill:

Send e-post til postmottak@kautokeino.kommune.no, eller send innspillet inn pr post til Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino.

 

Høringsfristen er satt til tre uker, slik at høringsinnspillet må være servicetorget i hendene før 29.03.2019.

 

Husk å referere til ID nummeret og områdenavnet på din uttalelse, slik at vi vet hvilket området det er snakk om. Skriv innspillet ditt så grundig som mulig.

 

Kart som viser verdi på kartlagte områder:

 

Kart som viser hvilken type de forskjellige kartlagte områder er: