Sápmi Næringshage - vår førstelinjetjeneste for næringsutvikling

Kautokeino kommune har avtale med Sápmi Næringshage om ivaretakelse av de som har planer om å starte eget eller ønsker å utvikle eksisterende bedrift. Sápmi Næringshage jobber med nettverksbygging for de forskjellige bransjene og skal jobbe proaktivt for å utvikle bedriftene i kommunen. 

Sápmi Næringshage - vår førstelinjetjeneste for næringsutvikling

Sápmi Næringshage er en av kommunens viktigste samarbeidspartner som næringsutvikler. 

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte? Har en forretningsidé, men er usikker på hvordan du skal sette den ut i live? Spørsmål om hvem du skal snakke med for å få hjelp til akkurat ditt prosjekt? Spørsmål om hvor i kommunen det er mulig å etablere bedriften? 
Ta kontakt med Sápmi Næringshage AS tlf. +47 967 43 833., eller skriv e-post.  post@sapminh.no

Går du med en gründer i magen?
Sápmi næringshage tilbyr gratis veiledning i en oppstartsfase.

Sàpmi Næringshage AS er endel av SIVAs veletablerte konsept for næringshager. Sápmi næringshage har kompetansen og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm.

Sápmi Næringshage fungerer som en førstelinjetjeneste for kommunene Porsanger, Karasjok, Tana, Kautokeino og Nesseby. Går du rundt med en idé du kunne tenke deg å sette ut i livet? Trenger du hjelp til å etablere selskapet ditt? Har du behov for veiledning fra noen som kjenner til utfordringene du som gründer vil møte? Eller er du rett å slett på jakt etter en sparringspartner som kan utfordre deg i forhold til din idé og strategi? Sápmi Næringshage kan hjelpe deg. Ta kontakt allerede i dag. Kontaktinformasjon finner du på dere nettsider. Nettsider til Sápmi næringshage

Har du planer om

 • Å starte opp bedrift/foretak?
 • Å videreutvikle bedriften din?


Da kan du ta kontakt med seniorrådgiver Antje Schlecht, telefon nummer 96 74 38 33 og avtale et møte allerede i dag. Eller direkte med Sápmi Næringshages hovedkontor på telefon nummer 70 31 01 03.

Du får gratis rådgivning i inntil 4 timer om for eksempel 

 • Hvordan etablere bedrift – forberedelser og planlegging
 • Registering av bedrift
 • Selskapsformer
 • Økonomi og budsjett
 • Finansiering
 • FoU 
 • Henvise til egnede verktøy for å utvikle en forretningsmodell eller en forenklet forretningsplan. Veiledning i prosessen
 • Råd og veiledning for utvikling av etablerte bedrifter
 • Veiledning i utvikling og vurdering av søknader om finansiering

 

Går du med utviklingsplaner? Kan din bedrift tenkte seg å bli målbedrift i Næringshagen?

Er du en etablert bedrift, og går med utviklingsplaner, ta kontakt. Sápmi Næringshage har mulighet til å bistå din bedrift med:

 • Strategiarbeid
 • Utvikling av forretningsmodellen
 • Knytte din bedrift til miljøer som har kompetanse til å bistå din bedrift
 • Finne gode finansieringsløsninger for ditt utviklingsprosjekt
 • Og mye mer


Gjennom Næringshage programmet kan de bistå deg med ovennevnte til en reduserte priser.

Næringshagene i Norge

Næringshagene i Norge er et landsomfattende nettverk for ca. 40 næringshager. Dette er et samarbeidsforum som også fungerer som kontaktpunkt inn mot myndighetene.