Støtteordninger, stipender og priser

Kommunen støtter opp om kultur med enkelte støtteordninger, priser og stipender. Det finnes også andre som kan støtte opp om ulike kulturtiltak.

Ordfører Vasara, Regine Juhls, 2017 kulturpris tildeling - Klikk for stort bildeOrdfører Vasara, Regine Juhls, 2017 kulturpris tildeling Aslak Mikal Mienna    

Kommunale støtteordninger for kultur

Forslag til mottakere av ulike priser, fortjenestemedaljer, sendes avdeling for språk og kultur.

Søknader om organisering av ulike kulturelle arrangementer, kommunens grunnskoleklasser kan søke om å organisere disse arrangementene på Kautokeino tettsted og Maze.

  • 6. februar, feiring av samisk nasjonaldag
  • 17. mai, feiring av den norske nasjonaldagen
  • UKM (januar/februar)
  • Duodjemárkan, marked for samisk håndverk (duodji)

 

Stipender/priser

Søknadene/forslagene behandles i formannskapet og tildelingen skjer via kriterier for prisene/stipendene.

Ytterligere informasjon om ordningen kan fås av virksomhetsleder for språk og kultur.

Kongens fortjenestemedalje

Áillohaš musikkpris

Ble etablert i 1993 i forbindelse med Áillohaš sin 50 årsdag. Prisen tildeles musiker, band eller andre som jobber med og fremmer samisk musikk. Jury bestående av fire personer som avgjør hvem som skal motta prisen.

Kautokeino kommune og Guovdageainnu Sámiid searvi er bidragsytere. Prisen består av et diplom og kr. 25 000,- og deles ut under påskefestivalen i Kautokeino.

Andre støtteordninger

Fylkeskommunen og Sametinget har en rekke støtteordninger innenfor kulturvirksomhet. Se her nedenfor for opplenket informasjon om disse og andre støtteordninger.

Sametingets tilskudds- og stipendordninger

Støtteordninger innen kultur hos Finnmark fylkeskommune

Kulturdepartementets støtteordninger

Miljødirektoratet sitter også på midler som kan søkes på

Støtteordninger hos Fylkesmannen i Finnmark

Her er ordninger som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Doaibmajođiheaddji giella ja kultuvra Virksomhetsleder språk og kultur
Telefon 922 30 895

Adresse

Postaadressa:
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
Språk- og kulturavdelingen
Bredbuktnesveien 6
9522 Guovdageaidnu

Dáppe leat mii.