Statlige spillemidler

Målgrupper: Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Turn, cájehus/oppvisning - Klikk for stort bildeTurn, čájehus/oppvisning Aslak Mikal Mienna  
Avdeling språk og kultur samarbeider med kommunens enhet for tekniske tjenester, Finnmark fylkeskommune og kommunens revisjonen om spillemiddelsøknader (Báktehárji, idrettshallen i Kautokeino/Guovdageaidnu ble i sin tid finansiert av bl. a. spillemidler).

Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løype tiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Søknadsprosessen

Slik går søknadsprosessen for søknader om midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Som idrettsanlegg regnes også lokale kulturbygg og andre felles bygg/anlegg når disse inneholder lokaliteter for idrettsformål og idrettens bruksrett er sikret gjennom godkjent avtale.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsområder.

Forenklet nærmiljøanlegg

Det kan leveres forenklet søknad om midler til nærmiljøanlegg med kostnadsramme mellom kr. 20.000 og 80.000. Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsrom.

Søknadsfrist til kommunen

Alle søknader være inne hos kommunen innen 1. november for søker av tilskudd

Søknadsfrist til fylkeskommunen

15. januar for kommunen

Lenker:

Doaibmajođiheaddji giella ja kultuvra Virksomhetsleder språk og kultur
Telefon 922 30 895