Giellagiisá språksenter

Giellagiisá har som formål å systematisere, drive og fremme språkarbeidet for nordsamisk i kommunen. Grunnprinsippet for Giellagiisá er et samisk levesett, og som ligger til grunn for hvordan vi tar vare på og utvikler nordsamisk språk gjennom kultur, undervisning og primærnæringer. Giellagiisá ligger i kommunens virksomhet språk og kultur.

 

Språkprosjekter

  • Språkarena/Språkleir for barn og unge
  • Språkkurs
  • Kulturarena
  • Lokal samisk språk, kultur og historie

Senteret har aktiviteter for barn, unge og voksne, der det samiske språket står i sentrum. Aktivitetene er praktisk orienterte, som f.eks. å bli kjent med ord og termer i samisk mattradisjoner, mens man lager mat, eller med ord og termer i matematikk, mens man lager et univers. Kulturskolen og ungdomskoordinator i kommunen er en naturlig samarbeidspart i aktiviteter for barn og unge.

Finansiering

  • Finansiering årlig fra Sametinget til administrasjon
  • Finansiering av prosjekter ved søknad om støtte

Ta gjerne kontakt

Er du interessert i hva vi har av aktiviter og kanskje t.o.m. delta, da finner du oss på Kulturhuset. Du kan sende en e-post eller ringe. Vi er også på Facebook. Velkommen skal du være.

Karen Proksi
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 92 23 08 95
Inga Ragnhild Sara Gaino
Prosjektleder
E-post
Telefon 92 26 12 72

Adresse

E-poastačujuhus/E-postadresse

Facebook Giellagiisá

Kulturviesus/Kulturhuset, Guovdageaidnu/Kautokeino

Poastačujuhus/postadresse: Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino