Kautokeino sykehjem

Sykehjemmet skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukernes behov.

Sykehjemmet har totalt 14 enerom og 6 dobbeltrom som er fordelt på langtidsplasser, intermediærplasser og sykestueplasser.

 

Langtidsplass

Søknad om langtidsplass på sykehjemmet må hentes på helsesenteret. Ta kontakt med helse og omsorg for skjema.

Søknad kan også sendes per post til "Helse- og omsorgstjenesten, Sarritluodda 2, 9520 Kautokeino".

Langtidsplass tildeles på grunnlag av "Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kautokeino Kommune" fastsatt av kommunestyret 15.06.17.

Intermediærplass

Intermediærplass er korttidsopphold som kommunen tilbyr til dem som har behov for medisinsk behandling og/ eller pleie som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon, på grunn av eksempelvis sykdom, kartlegging og/ eller rehabilitering. 

Man kan selv velge om man vil benytte seg av tilbudet om intermediærplass. Hvis man velger å ta imot plassen, må man fylle ut og skrive under et skjema hvor man takker ja til intermediærplass med egenandel på 175,- per døgn. 

Sykestueplass

Sykestueplassene og kommunalt akutt døgnopphold disponeres av lege og er reservert til pasienter med behov for daglig legetilsyn grunnet medisinsk behandling.

 


Måltider

Tidspunkt for måltider er:

  • frokost kl 09.00,
  • lunsj kl 12.30,
  • middag kl 16.00,
  • kveldsmat kl 19.30.
Marit Lovise Malin
Doaibmajođiheaddji buhcciidruoktu / virksomhetsleder sykehjem
Telefon 46 54 45 03
Doaibmajođiheaddji buhcciidruoktu / virksomhetsleder sykehjem

Adresse

Kautokeino Helsesenter, Sarritluodda 2