Krisesentertilbud i kommunen

  • Kautokeino kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter i Hammerfest.

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.
Informasjon på andre språk finner du her: Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret for vår kommune er Vest-Finnmark krisesenter.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. 
 

Senteret tilbyr:

  • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil det
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning
  • Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.
  • Krisesenteret har et døgnåpent vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret 
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

 

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter:

 

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her:

 

 

Illustrasjon av krisesenter - Klikk for stort bilde