Kreftomsorg

Kreftkoordinator

Kautokeino kommunes kreftkoordinator tilbyr oppfølging for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftkoordinator er utdannet kreftsykepleier og jobber i 50% stilling.

Hva gjør en kreftkoordinator?


    Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende 
•    Jobber med både behandling og rehabilitering, symptomlindring og samtale
•    Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
•    Samarbeider med kommunale instanser og tjenester, som feks. fastleger, hjemmesykepleien, skoler og barnehager.
Samarbeider også med spesialisthelsetjenesten og er et bindeledd mellom pasient og helsetjenestene.
•    Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende.


Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator. Tilbudet er gratis og det trengs ingen henvisning fra lege.
 

Ta gjerne kontakt 

Ellen Sara M. Pulk
Kreftkoordinator/kreftsykepleier
Tlf: 413 26 079
E-post: ellensp@kautokeino.kommune.no

Ellen Sara M. Pulk
Borasdávdabuohccidivššár / Kreftsykepleier
E-post
Telefon 41 32 60 79