Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten består av to fysioterapeuter.

Kautokeino kommune har driftsavtale med selvstendig næringsdrivende fysioterapeut: Kautokeino rehab

Når er det åpent og hvor holder vi til

Åpningstider: kl.  08:00 - 15:15. 
Vi har lokaler på Hánnoluohkká 1 
(utleiebygget ved siden av Esso). 

Bestill time

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

For timebestilling og andre henvendelser kan tjenesten nås på tlf 466 38 176. 

Hánnoluohkka 1, Guovdageaidnu

Inger Berit Ellen Hætta
Fysioterapeut
E-post
Telefon 46 63 81 76
Mikkel Ante Lango
Fysioterapevta/ fysioterapeut
Telefon 92 28 06 67
Fysioterapevta/ fysioterapeut

Åpningstider

Rabasáiggit/åpningstider: 08:00-15:30