Dorvogoahti omsorgssenter

Gir et heldøgns tjenestetilbud til personer med sammensatte behov. Gir tjenestetilbud til personer med behov for særlig hjelpe- og vernetiltak. Gir tilbud om korttidsopphold og avlastningsopphold for sin brukergruppe.

Dorvogoahti er et senter med 12 større og mindre omsorgsboliger, hvor de disponerer fellesområder både inne og ute til aktiviteter.

Søknad om bolig

Søknad om bolig sendes helse- og omsorgsenheten. Det er også mulighet til å bli henvist fra UNN og habiliteringstjenesten i Kirkenes Finnmarkssykehuset og lege. Samarbeidspartner vedrørende boligene er Kautokeino boligselskap AS, som tar seg husleiekontrakt, fakturering m.m.

Omsorgssenteret har adresse Jokŋaluodda 14.Telefonnummer er 453 98 295. Ved spørsmål om boligene kontaktes virksomhetsleder Eva Marja Hætta på tlf 401 00 051.

 

Eva Marja Hætta
Sadjásaš doaibmajođiheaddji dorvogoahti / stedfortredende virksomhetsleder omsorgssenter
E-post
Telefon 40 10 00 51

Adresse

Jokŋaluodda 14, Guovdageaidnu (bak helsesenteret)