Aktuelle og relaterte lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunehelsetjenesteloven) sikrer at kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.

Aktuelle retningslinjer og vedtekter:

  • Kommunale avgifter og gebyrer, vedtatt av kommunestyret 12.10.17 sak 36/2017.
  • Plan for demensomsorg for Kautokeino kommune 2015-2025, vedtatt av kommunestyret 11.06.15 sak 05/15.
Kent Ailo Hætta
Suohkanjođiheaddji/Kommunalleder
E-post
Telefon 90 66 51 76

Dearvvašvuođa- ja fuolahusovttadagas/Helse- og omsorgsenheten