PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning.

Foreldre/ foresatte, og ungdom over 15 år, kan ta direkte kontakt med PPT. Henvisning til PPT fra barnehage og skole skal foregå i samråd med foreldre/foresatte skriftlig.

Det er ingen tidsfrister for når en kan henvise eller ta kontakt med PPT. Henvisninger behandles fortløpende. 

Kommunens PPT har fire ansatte, PPT-leder, PP-rådgiver, spesialpedagog og kontorfullmektig i 50 % stilling. 

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte, trykk “Avdeling”/”Ossodat” og velg videre “PPB/PPT” og søk i vei.

 

Annen nyttig informasjon om tjenesten

Du kan lese mer om PP-tjenesten på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Lover:

Adresse

Besøksadresse: Kommunehuset, Bredbuktnesveien 6

Åpningstider

09:00-15:00