PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning.

Hvem kan ta kontakt med PPT?

Foreldre/ foresatte og ungdom over 15 år kan ta direkte kontakt med PPT. Henvisning til PPT fra barnehage og skole skal foregå i samråd med foreldre/foresatte skriftlig.

Det er ingen tidsfrister for når en kan henvise eller ta kontakt med PPT. Henvisninger behandles fortløpende. 

Ansatte

Kommunens PPT har tre ansatte, PPT-leder, PP-rådgiver og logoped.

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte, trykk “Avdeling”/”Ossodat” og velg videre “PPB/PPT” og søk i vei.

 

Annen nyttig informasjon om tjenesten

Du kan lese mer om PP-tjenesten på Utdanningsdirektoratet nettside  .

Lover:

Josefine Berntine Somby
PPB jođiheaddji/ PPT leder
E-post
Telefon 92 28 32 34
Annbjørg Biti
PP-ráđđeaddi/PP-rådgiver
E-post
Telefon 41 21 03 43
Anne Lise Hætta
PP-ráđđeaddi/PP-rådgiver
E-post
Telefon 92 28 83 85

Adresse

Besøksadresse: Kommunehuset, Bredbuktnesveien 6

Åpningstider

09:00-15:00