Planlegger dere å gifte dere? Da gjør du det slik

Det er kommunen som gjennomfører borgerlig vigsler. Før man gifter seg, må Skatteetaten sjekke ut om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår også må man bestille selve vigselen. Alt dette kan du nå gjøre digitalt.

Stortinget har gitt kommunene vigselsmyndighet og ansvar for å gjennomføre selve vigselen. I Kautokeino er det enten ordfører eller varaordfører eller valgt politiker som gjennomfører vigselen. Men før man har kommet så langt og til seremonien, så behøves det en prøvingsattest og da bestilling av vigsel.

Prøvingsattest

Det betyr at de loggar dykk inn på skatteetaten.no, og gjev ein del opplysningar. Sakshandsamingstida kan vera inntil tre veker dersom det er trong for manuell oppfølging, så ver ute i god tid, men ikkje meir enn fire månadar før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er kun gyldig i fire månadar, fordi opplysningane de gjev lyt vera ferske.

Selverklæring, forlovererklæring, annet

Begge komande ektefeller lyt fylle ut kvar si erklæring, og forlovarane skal fylle ut forlovererklæring. Nokon lyt fylle ut litt meir: har du til dømes vore gift før, vil det i nokre tilfelle vera naudsynt å legge ved ei erklæring om skifte. Ynskjer du å endre navn, lyt du fylle ut ei melding om endring av navn. Alt kan gjerast digitalt via skatteetatens nettsider.

Bestille og avtale tid med kommunen

Når saka er ferdig handsama, får de melding om å logge dykk inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som stadfestar at de kan gifte dykk. Nå er det på tide å bestille vigselen: Fyll ut dette skjemaet, på den måten bestiller man vigselen hos kommunen, husk å legge ved prøvingsattesten.

Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

Informasjon om ekteskap i utlandet finnes på skatteetatens nettsider.

Guovdageainnu suohkan Kautokeino kommune
Telefon 78 48 71 00

Adresse