Plangger dere å gifte dere? Da gjør du det slik

Det er kommunen som gjennomfører borgerlig vigsler. Før man gifter seg, må Skatteetaten sjekke ut om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår også må man bestille selve vigselen. Alt dette kan du nå gjøre digitalt.

Stortinget har gitt kommunene vigselsmyndighet og ansvar for å gjennomføre selve vigselen. I Kautokeino er det enten ordfører eller varaordfører eller valgt politiker som gjennomfører vigselen. Men før man har kommet så langt og til seremonien, så behøves det en prøvingsattest og da bestilling av vigsel..

Prøvingsattest

Det betyr at de loggar dykk inn på skatteetaten.no, og gjev ein del opplysningar. Sakshandsamingstida kan vera inntil tre veker dersom det er trong for manuell oppfølging, så ver ute i god tid, men ikkje meir enn fire månadar før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er kun gyldig i fire månadar, fordi opplysningane de gjev lyt vera ferske.

Selverklæring, forlovererklæring, annet

Begge komande ektefeller lyt fylle ut kvar si erklæring, og forlovarane skal fylle ut forlovererklæring. Nokon lyt fylle ut litt meir: har du til dømes vore gift før, vil det i nokre tilfelle vera naudsynt å legge ved ei erklæring om skifte. Ynskjer du å endre navn, lyt du fylle ut ei melding om endring av navn. Alt kan gjerast digitalt via skatteetatens nettsider.

Bestille og avtale tid med kommunen

Når saka er ferdig handsama, får de melding om å logge dykk inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som stadfestar at de kan gifte dykk. Nå er det på tide å bestille vigselen: Fyll ut dette skjemaet, på den måten bestiller man vigselen hos kommunen, husk å legge ved prøvingsattesten.

Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løysinga, handterer me berre prøving av ekteskap etter norsk rett. Dette betyr følgjande for dei av dykk som planlegg bryllaup i utlandet:

  1. Ynskjer de å gifte dykk på norsk ambassade eller sjømannskyrkje i utlandet? Då giftar de dykk framleis etter norsk rett, og kan nytte vår digitale løysing for prøving av ekteskap. De går fram på same måte som når de giftar dykk i Noreg. Oppfyller de krava for å inngå ekteskap, mottek de og her ein prøvingsattest digitalt.
  2. Ynskjer de å gifte dykk etter utanlandsk rett? Dersom de planlegg å gifte dykk etter utanlandsk rett i 2018, og ynskjer å prøve ekteskapsvilkåra dykkar i sommar, så kan de dessverre ikkje nytte vår nye innlogga teneste, de lyt søke på ordinær måte på papir. Me vonar at og denne tenesta vert tilgjengeleg digitalt i løpet av hausten 2018.

Ynskjer de meir informasjon om kva som vert kravd for å gifte seg, sjå Skatteetatens nettsider.

Guovdageainnu suohkan Kautokeino kommune
Telefon 78 48 71 00

Adresse

Kommunehuset, Bredbuktnesveien 6

Poastačujuhus:
Kautokeino kommune/Guovdageaidnu suohkan

Bredbuktnesveien 6
9522 Kautokeino