Redusert foreldrebetaling

Regjeringa vedtok at det skal være gratis barnehageplass i Nord-Troms og Finnmark fra og med 01.08.2023

Lav inntekt

Norge har en nasjonal ordning om at barnehageplass ikke skal koste mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt. Hvis barnehageplass koster mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt, kan man søke om å få redusert foreldrebetaling.  

Gratis kjernetid

Husholdninger som har samlet årsinntekt lavere enn kr. 583 650,-, har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehagen. Denne ordningen gjelder for barn i alderen 2 til 5 år, og for barn som har søkt og fått utsatt skolestart.

Søknadsskjema

Søknadsskjema (papirformat) (PDF, 62 kB)

Elektronisk søknadsskjema