Kommunal planstrategi 2020-2023

Hvert fjerde år, innen et år etter at kommunestyret er konstituert, skal kommunene vedta kommunal planstrategi for kommunestyreperioden.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Hva en kommunal planstrategi er og innholdet i den, finner man beskrevet i dokumentet Kommunal planstrategi 2020-2023.

Vedtatt i kommunestyret 17.12.2020:

Kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Kommunestyrets behandling og vedtak (PDF, 219 kB)