Kautokeino kommunes postliste

Kautokeino kommunes postliste 

(fra og med oktober 2022)

Kautokeino kommunes historiske postliste for perioden til og med september 2022

Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til arkivet på e-post: e-post@kautokeino.kommune.no

 

OFFENTLIG JOURNAL (POSTLISTE)

Enkelt forklart: en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse journalført i kommunens sak- og arkivsystem.

Kautokeino kommune har en portal for innsyn i postlisten fra sak- og arkivsystemet. 

Postlisten oppdateres med forsinkelse for intern kvalitetskontroll.

Det finnes også postlister i andre fagsystemer, men disse offentliggjøres ikke på kommunens hjemmeside.