Kautokeino kommunes postliste

Kautokeino kommune har en portal for innsyn i postlisten fra sak- og arkivsystemet. 

Postliste   (fra og med oktober 2022)

Historiske postliste (fom september 2022) 
Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til arkivet på e-post: e-post@kautokeino.kommune.no

Offentlig journal (postliste) 

Enkelt forklart: en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse journalført i kommunens sak- og arkivsystem.
Kautokeino kommune har en portal for innsyn i postlisten fra sak- og arkivsystemet. 
Postlisten oppdateres med forsinkelse for intern kvalitetskontroll.
Det finnes også postlister i andre fagsystemer, men disse offentliggjøres ikke på kommunens hjemmeside.

Post til kommunen er offentlig

Skal du sende brev eller e-post til Kautokeino kommune? Da må du tenke på følgende:

  • All sakspost (også e-post) til og fra kommunen er offentlig om den ikke er underlagt taushetsplikt.
  • All sakspost kommer på postlisten, den er offentlig og tilgjengelig på internett.
  • Vær oppmerksom på at du senere kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post eller via meldingstjenester til Kautokeino kommunes kontoer i sosiale medier.

Sikker forsendelse av dokumenter med sensitivt innhold

Hvis du skal sendes oss brev med for eksempel sensitive personopplysninger, skal du bruke eDialog:

eDialog - sikker digital sending av post til Kautokeino kommune 

Det er fordi e-post ikke er en trygg forsendelsesmåte, hvor i verste fall personopplysninger kan komme på avveie.

Er du i tvil om hva som er sensitivt innhold, kan du slå opp i Offentlighetsloven. 

Tilgjengelighetserklæring for offentlig postliste

Offentlig postliste - Elements Publikum tilgjengelighetserklæring