Delegeringsreglement 2020-2023

Delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret, 17.12.2020, sak 76/20.

Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune sitt delegeringsreglement inneholder alminnelige bestemmelser om delegering. Kommuneloven pålegger alle kommuner å ha et reglement som er tilgjengelig for innbyggere, politikere og ansatte. Reglementene skal vise hvordan ansvar, vedtaksmyndighet og innstillingsrett er delegert i Kautokeino kommune, både politisk og administrativt. Kommunestyret har rett og plikt til å bestemme hvordan makt skal utøves i kommuneorganisasjonen, kommuneloven §§ 5-3, 5-14.

 

Elektronisk delegeringsreglement