Mihtidit dálá opmodatrájáid

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen(-e). Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Ođđasit merket dálá rájáid

  • Send bestilling til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Áššemeannudanáigi

Nymerking av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Čielggadit dálá rájáid

  • Send bestilling om oppmålingsforretning til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Áššemeannudanáigi

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.


<– Rievdadit opmodatrájáid - rádjádárkilastin

Juohkit opmodaga –>

Inšenevra/ingeniør Mihtideapmi/Oppmåling
Telefovdna 922 59 520