Rievdadit opmodatrájáid - rádjádárkilastin

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Rádjádárkkisteami váldoeavttut

  • Arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan, eller jordloven.
  • Se øvrige vilkår i matrikkelforskriften § 34

Na bivddát oažžut rádjádárkkisteami

  • Send til Rekvisisjon av grensejustering til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen. Du kan skrive ut kart fra kommunens karttjeneste. Vanlig målestokk er M 1:500.

Áššemeannudanáigi

  • Grensejustering skal utføres innen 16 uker fra kommunen har mottatt komplett rekvisisjon.

<– Rievdadit opmodatrájáid - areálsirdin

Mihtidit dálá opmodatrájáid –>

Inšenevra/ingeniør Mihtideapmi/Oppmåling
Telefovdna 922 59 520