Dorvogoahti fuolahusguovddáš

Addá birrajándor bálvalusfálaldaga olbmuide geain leat ollu iešguhtetlágan dárbbut. Addá bálvalusfálaldagat olbmuide geain lea dárbu erenoamáš veahkke- ja suddjendoaimmaide. Addá fálaldaga orrut oanehisáigge ja helpema dáfus iežas geavahanjovkui.

Dorvogoahti lea guovddáš mas leat 12 stuorebuš ja unnibuš fuolahusviesut, ja mas leat oktasašlanjat doaimmaide sihke siste ja olgun.

Oza viesu

Viesu ohcan sáddejuvvo dearvvašvuođa ja fuolahusa ovttadahkii. Lea maiddai vejolašvuohta čujuhuvvot UNN:s ja habiliterenbálvalusas  Finnmárku-buohcceviesus Girkonjárggas ja doaktára bokte.

Ovttasbargobealli viesuid dáfus lea Kautokeino boligselskap AS, mii fuolaha viessoláigošiehtadusaid, rehketčállimiid ja nu ain.Fuolahusguovddáža čujuhus lea Jokŋaluodda 14.

Telefonnummár lea 453 98 295. Jearaldagaid viesuid birra njulge doaibmajođiheaddjái telefonnummár 401 00 051.

Idjapatrulja:

Addá fálaldaga bearráigeahču ihkku bálvalusgeavaheddjiide iežaset ruovttuin, ássankollektiivvas ja fuolahusviesuin.

Bálvalusa ohcan sáddejuvvo dearvvašvuođa ja fuolahusa ovttadahkii.  Lea maiddai vejolaš čujuhuvvot buohcceviesus, buohcciseaŋgadivššus, ruovttubuohccedivššus ja doaktára bokte. Jearaldagaid bálvalusa birra njulge doaibmajođiheaddjái telefonnummár 401 00 051.

Hilde Elisabeth Hansen
Doaibmajođiheaddji dorvogoahti /virksomhetsleder omsorgssenter
E-poasta
Telefovdna 401 00 051

Dorvogoahti - fuolahusguovddáža doaimmas/Virksomhet omsorgssenteret

Fuolahusguovddaš/Omsorgsenter Dorvogoahti
Telefovdna 453 98 295

Čujuhus

Jokŋaluodda 14, Guovdageaidnu (dearvvašvuođaguovddáža duogábeale)