Valgoppgjør 2023

Her finner du kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 valgstyreprotokoller og kommunestyrevalg rapporter.

Valgprotokoller

Kommunestyrevalget 2023 - Valgprotokoll for valgstyret i Kautokeino kommune (PDF, 687 kB)

Fylkestingsvalget 2023 - Valgprotokoll for valgstyret i Kautokeino kommune (PDF, 779 kB)

Kommunestyrevalg 2023 rapporter

Det nye kommunestyret (PDF, 38 kB)

Mandatfordeling Kommunestyrevalget 2023 (PDF, 32 kB)

Kandidatstemmetall per parti (PDF, 104 kB)

Partisammendrag - slengerstemmer (PDF, 39 kB)

Mandatfordeling - beregning av kvotienter og antall mandater til listene (PDF, 56 kB)