Tilbudsforespørsel

Kautokeino kommune inviterer lokale bedrifter/duojáre til konkurranse om utforming/produksjon av gave til ansatte som har jobbet 25 år i kommunen. Den som kommunen velger som vinner, blir leverandør til slike gaver i mange år fremover.

Kriterier:

  • Skal være lokalprodusert
  • 2 alternativer til gave
  • Gaven har en verdi på maks kr 8 000,-
  • Det skal komme frem på gaven at det er gave fra Kautokeino kommune for 25 års tjeneste, f.eks.: Giitu, Guovdageainnu suohkanis.

Frist for å gi tilbud: 14.01.2023

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Marit Inger B. Eira, tlf: 413 99 409

Tilbud sendes til Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino, eller på e-post: e-post@kautokeino.kommune.no