Til offentlig ettersyn

Kommunestyret skal velge meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Finnmark Jordskifterett, Indre og Østre Finnmark tingrett, samt skjønnsmenn til Indre og Østre Finnmark domssogn.

Formannskapets forslag skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før kommunestyremøtet. I kunngjøringen oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. 

Endelig oppnevning vil skje i kommunestyremøte 20. juni 2024.

Liste - meddommer forslag (PDF, 103 kB)

Krav om fritak og innvendinger til formannskapets beslutninger bes meldt snarest mulig og senest innen 17. juni 2024 til: 

Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6
9522 Kautokeino

e-post@kautokeino.kommune.no 
Tlf.: 78 48 71 00