Sorgtilbud for unge

Tilbud om sorggruppe for unge i alderen 13-20 våren 2023

Kautokeino menighets diakonitjeneste har i samarbeid med Kautokeino kommune opprettet sorggruppe-tilbud for unge i sorg. Dette tilbudet er for unge i alderen 13-20 som har mistet noen.

Sorg er en naturlig psykologisk reaksjon når en du bryr deg om dør. Det fins ingen riktig eller gal måte å sørge på. Sorg varer livet ut, men over tid skal den bli lettere å bære. Bearbeiding av sorg, tanker og følelser er nødvendig i forhold til fremtidsplaner, håp og drømmer.

I sorgen kan man føle masse følelser, også følelsen av å være alene.

Målet med sorggruppe er å treffe andre som også har opplevd sorg. Det er veldig betydningsfullt.

Det er ingen krav for å delta. Det kan ha gått uker, måneder eller år siden du mistet noen. Tilbudet er gratis.

Det blir 3 samlinger på vårparten: 19.04, 10.05 og 31.05.
I forkant av samlingene tar diakonen kontakt med deg.

Samlingene finner sted på menighetshuset.

Mer informasjon og påmelding:
Diakon Karen Marianne Gaup Sara
Tlf: 906 81 715
Mail: diakon@kautokeino.kirken.no
Instagram: guovdageainnu_diakona
Facebook: Guovdageainnu searvegoddi Kautokeino menighet

 

Påmeldingsfrist: 19.03.2023