Silisávži (Kløfta) stenges igjen

 Stengningen vil finne sted fra kl. 23.00 til 04.00 natt til både tirsdag 12. mars og onsdag 13. mars

E45 gjennom Silisávži (Kløfta) vil bli midlertidig stengt for sivil trafikk mellom Suolovuopmi og Eiby når tunge militære kjøretøy skal returnere til Alta. Dette skyldes militærøvelsen Nordic Response, hvor de store militærkjøretøyene som tidligere kjørte fra Alta til Kautokeino nå skal tilbake til Alta. Militærpolitiet vil stå for stengingen og vil være synlige i området for å veilede trafikken. Ekstra driftstiltak vil gjennomføres før og etter stengningene, og utrykningskjøretøy vil få passere. Det vil være militær kolonnetrafikk på E45 mellom Kautokeino og Suolovuopmi før stengningene.