Problemer med å betale regningene dine? Bekymrer du deg over din økonomiske situasjon?

Mange opplever nå en vanskelig økonomisk situasjon. Mye er blitt dyrere og renten har steget, noe som kan medføre en trangere og mer utfordrende økonomisk situasjon.

Kautokeino kommune ved NAV sosialtjeneste tilbyr økonomisk veiledning til alle. Formålet med tjenesten er å forebygge nye gjeldsproblem, forbedre brukers økonomiske situasjon og bidra til at bruker kan bli selvhjulpen.

Du trenger ikke å ha store økonomiske problemer før du tar kontakt. Dersom du har mange ubetalte regninger og kanskje ikke har helt oversikt over din økonomiske situasjon, så anbefaler vi at du tar kontakt så fort som mulig. 

Økonomi- og gjeldsrådgivning

På NAV kan du få hjelp av økonomi- og gjeldsrådgiver. 
Rådgiveren kan for eksempel hjelpe deg med å:

  • kartlegge din økonomiske situasjon
  • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine
  • gjøre avtaler med dem du skylder penger til
  • finne opplysninger om dine rettigheter og plikter
  • kontakte namsmannen
  • søke om gjeldsordning
     

Gjeldsrådgiveren kan gi mer omfattende kartlegging og bistand. Dersom du har alvorlige økonomiske problemer kan NAV Kautokeino samarbeide med kompetansesenteret for gjeldssaker. Kompetansesenteret for gjeldssaker kan bl.a. forhandle med kreditorer og prøve å finne gode løsninger for deg. Alt dette skjer i samarbeid med deg, og etter samtykke.

Tjenesten er gratis, du kan sende inn digital søknad på www.nav.no, komme innom NAV kontoret, eller ringe og avtale tid.
Du finner mer informasjon om økonomi- og gjeldsrådgivning her.

Økonomisk sosialhjelp

Trenger du hjelp til det aller nødvendigste (f.eks. mat, bolig, osv.) i en kortere periode, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Det kan du gjøre ved å sende en digital økonomisk sosialhjelp søknad, eller komme innom NAV kontoret for å fylle ut søknaden i papirformat. 

NAV Kautokeino

Tlf: 5555 3333

Dersom du står i en akuttsituasjon, for eksempel ikke har penger til mat, eller en plass å bo kan du ringe vår akutt telefon: 404 87 830

Åpningstider på mottaket: 
Mandag, onsdag, fredag kl. 10.00-13.00.

Besøksadresse: Ájastealli 3, 9520 Guovdageaidnu