Møteprotokoll fra konstituerende møte i kommunestyret

Kommunestyret holdt konstituerende møte 26.10.23.

Her finner du møteprotokoll fra konstituerende møre i kommunestyret 26.10.2023 (PDF, 440 kB)