Kautokeino kommune inviterer deg til å være med på å forme fremtiden vår

Vi jobber med den nye kommuneplanens samfunnsdel og trenger ditt engasjement og dine idéer

Bli med på folkemøte med workshop den 19. juni 2024 fra kl. 18:00 til 20:30 på LES-huset i Kautokeino. Kommuneplanens samfunnsdel setter langsiktige mål og strategier for både kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Dette er din sjanse til å påvirke viktige beslutninger og prioriteringer. Vi ser frem til dine innspill!

Vi serverer kaffe og kaker – vel møtt!