Kautokeino kommune har sin egen joik

Johan Anders M. Eira har komponert joiken som kommunen har hatt siden 1987, og som nå i 2022 er godkjent som Kautokeino kommunes joik.

Kautokeino kommune har hatt egen joik siden 1987. Kulturstyret i Kautokeino kommune arrangerte joikekonkurranse slik at kommunen kunne få sin egen joik. Vinneren av joikekonkurransen etter folkeavstemming som kulturstyret gjennomførte ble Johan Anders M. Eira med sin egenkomponerte joik. Men kommunestyret mente at kommunen ikke behøver sin egen joik.

Siden 1987 har joik blitt mer akseptert, og joik har livnet mer til, både hos unge og ellers i den samiske befolkningen. Joik er samisk kulturarv, og kommunen vil løfte opp joiken og samtidig være kulturbærer innenfor de samiske tradisjonene. Kautokeino kommune sin visjon er Veiviser i Sápmi, og for å strekke seg mot visjonen og oppfylle en del av den bør vi børste støvet av vår kommunejoik og bruke den i de sammenhenger der det er naturlig. 

Nå er joik blitt mer akseptert både som en kulturbærer og som samisk musikk, og i den sammenheng er tiden moden for å løfte frem joiken som kommunens befolkning valgte til kommunejoik i 1987.

Kommunestyret har igjen i 2022 behandlet saken, vedtatt og godkjent joiken som vår kommunes joik, det vil si at kommunen nå har fått sin egen joik. Det er den joiken som Johan Anders M. Eira har laget i 1987.

Joiken vil bli lagt på kommunens hjemmeside sammen med bilder fra vår kommune.